Behandling


Behandlingar för att göra kroppen mer typiskt manlig


Hormonbehandling

Efter diagnos kallas du till en endokrinolog vid vår mottagning för att få testosteron. Testosteronet ges antingen som injektioner eller som gel. Med gel, som man smörjer på kroppen varje dag, kan dosen enkelt anpassas i samråd med den behandlande endokrinologen. Effekten i längden av injektioner respektive gel är dock densamma.

Dosen bestäms av nivån av testosteron i blodet och effekten på din kropp och är individuell. Ofta upphör blödningar (menstruation) så snart behandlingen har inletts, särskilt om man har valt att behandla med testosteronsprutor. Ibland behöver man lägga till behandling med andra läkemedel som påverkar hormonproduktionen för att blödningarna ska upphöra.

Behandling med testosteron gör att det är lättare att bygga muskler. En annan effekt av behandlingen är att underhudsfettet minskar och att huden blir grövre. Klitoris växer också till, en förändring som pågår i ca två års tid. Det är inte ovanligt att klitoris ömmar i början av behandlingen.

Rösten blir mörkare. Man kan märka av förändringar i rösten redan tidigt under behandlingen. Efter ungefär 3 månader brukar den som behandlas komma i målbrottet och efter 6 månader har rösten ofta sjunkit nästan färdigt. Det brukar ta ett år för rösten att stabilisera sig i det läget. Det låga röstläget och förstoringen av klitoris kvarstår om man skulle avbryta behandlingen. Detta gäller också den ökade behåringen i ansiktet och på kroppen som kommer av behandlingen. Samtidigt minskar behåringen på huvudet ofta. Om och hur man får håravfall varierar från person till person på grund av genetiska faktorer.

Humörmässigt brukar personer som har tendens till nedstämdhet må bättre av testosteronbehandling. Man blir inte mer aggressiv av testosteron, tvärt emot vad många människor tror. Att få humörsvängningar är däremot inte ovanligt, särskilt i början av behandlingen eller precis innan det är dags att ta nästa testosteronspruta.

Många upplever ökad sexuell lust i början av behandlingen. Akne/finnar är den vanligaste biverkningen av medicinen. Detta är övergående.

Om man har kvar sin slida kan man få problem med torrhet när östrogennivåerna sjunker. Detta kan behandlas med kräm eller vaginaltabletter som innehåller östrogen och påverkar slemhinnorna lokalt men inte kroppen i övrigt. Det är också vanligt att bli mer våt i underlivet av testosteronbehandling, också när man inte är upphetsad.

Om du upplever att du mår dåligt på något sätt av behandlingen bör du ta upp det med din endokrinolog. Ofta kan man anpassa dosen eller ge hormonerna i en annan form. Endokrinologen kan också ge dig information om vilka risker som kan finnas för just dig och om du själv kan göra något för att minska dem.


Nedfrysning av könsceller

Enligt dagens lagstiftning har patienter med könsdysfori rätt att spara sina könsceller inför hormonbehandling för att sedan kunna genomgå assisterad befruktning. Åtgärden är en möjlighet att bevara sin fertilitet, men man bör vara medveten om att könsceller inte alltid överlever nedfrysningen och upptiningen och att det inte finns någon absolut garanti för ett lyckat behandlingsresultat i framtiden. Nedfrysta könsceller kan endast användas enligt det regelverk som råder när en eventuell framtida assisterad befruktning blir aktuell. Det är inte tillåtet att flytta könsceller som är nedfrysta i Sverige utomlands om landet har en annan lagstiftning än Sverige, såsom ett land som tillåter värdgraviditet/surrogatmoderskap. Vissa patienter väljer att även spara sina könsceller utomlands som ett komplement.

Den som önskar frysa könsceller får en remiss för att göra detta på fertilitetsenheten vid Reproduktionsmedicinskt centrum i Huddinge. Vi rekommenderar den som vill frysa könsceller att göra detta innan testosteronbehandlingen sätts in eftersom behandlingen medför att ägglossningen tillfälligt upphör. Det är möjligt att avbryta en påbörjad hormonbehandling för att kunna frysa könsceller, men man behöver då vara utan sin testosteronbehandling en längre tid. Det brukar ta ca 4-6 månader att återfå ägglossning efter behandling med testosteroninjektioner och ca 2-3 månader att återfå ägglossning efter behandling med testosterongel. Tyvärr vet vi inte om eller hur hormonbehandlingen påverkar äggens kvalitet vilket är ytterligare ett skäl till att vi rekommenderar att man fryser ner könsceller innan hormonbehandling inleds. Den som av olika skäl inte kan eller vill frysa ner sina könsceller kan istället frysa ned äggstocksvävnad. I dagsläget är dock möjligheterna att få ut mogna könsceller ur äggstocksvävnad mycket begränsade och av experimentell karaktär.


Röstbehandling

Vi remitterar till Logoped kliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Oftast får man en mörkare röst av testosteronbehandling, om man genomgår sådan, men vid behov kan man få stöd av en logoped.


Plastikkirurgisk information, mastektomi och underlivskirurgi

Efter diagnos skriver vi remiss till plastikkirurgen vid Karolinska sjukhuset i Solna. De kallar patienten till en informationsföreläsning och därefter till ett första besök hos plastikkirurg. Vid detta besök diskuterar man igenom vilka olika operationstekniker som kan användas för att ta reducera bröstens och bröstvårtornas storlek för att få en mer typiskt manlig bröstkorg, en operation som kallas mastektomi. I besöket ingår en kortare kroppslig undersökning för att ta ställning till vilken operationsteknik som är lämplig att använda. Det som avgör valet av operationsteknik är bland annat hudens kvalitet och hur mycket vävnad som ska tas bort. När mastektomin genomförs är man vanligen inlagd en natt. Efter operationen är man sjukskriven 2-3 veckor beroende på vilken typ av arbete man har. Ett fysiskt krävande arbete kräver längre sjukskrivning än ett stillasittande arbete. Man får ha ett åtsittande bandage dygnet runt i några veckor efter operationen och därefter endast på dagtid.

En risk med operationen är att bröstvårtan ska skadas eller förstöras av dålig genomblödning. Detta är en ovanlig komplikation av operationen men man bör vara förberedd på att så kan ske och villig att leva med denna konsekvens om man ska genomgå operationen.

Återbesök sker på plastikkirurgiska mottagningen ca 1 vecka efter operationen. Om allt ser bra ut då planeras ett läkarbesök efter 3-6 månader. Det är vanligt att behöva genomgå mer än en operation för att korrigera ärr och hudveck mm. Detta görs tidigast 6 månader efter den första operationen.

Den som önskar genomgå könsbekräftande underlivskirurgi kommer också att informeras av plastikkirurgen om vilka tekniker som går att välja mellan. Patienter som önskar genomgå en så kallad metaplastik, vilket är en operation där klitoris lyfts fram och kommer att utgöra den nya penisen, remitteras i dagsläget vidare för denna operation till sjukhuset i Linköping. Ett annat alternativ är att ta hud från underarmen eller låret för att skapa en penis, en operation som utförs vid Karolinska sjukhuset i Solna. Jämfört med en metaplastik resulterar en sådan operation, som kallas falloplastik, i en större penis. Känseln i en penis skapad genom metaplastik är dock bättre. Efter operationen är man inlagd under en veckas tid. En viktig åtgärd under vårdtiden är att säkerställa att genomblödningen till operationsområdet fungerar som den ska. En vecka efter utskrivningen kallas man för en första kontroll på mottagningen. Sjuksköterskan kommer då att kontrollera såret och börja ta bort stygnen. Ytterligare återbesök görs några veckor senare. Efter 3-6 månader kallas man på återbesök hos läkare för vidare planering inför en andra operation då man opererar in erektionsstav och testikelproteser samt skapar ett ollon på penis. De flesta som gör en penisplastik tar även bort livmoder, äggstockar och slida, men detta är inget krav. Det går bra att ta bort äggstockar och livmoder utan att genomgå en penisplastik.

Eftersom nikotin försämrar läkningen efter operation rekommenderas att den som använder nikotin slutar med detta minst 2 månader innan operation. På kliniken finns ett absolut krav på rökstopp minst 4 veckor innan operation. Detta innefattar även snus och nikotinersättningspreparat såsom nikotinplåster och e-cigarett. Det är också bra att minimera alkoholintag 1 månad innan operationer.

Övervikt medför större risker vid kirurgi och kan också ge ett sämre operationsresultat. Om du behöver stöd med viktnedgång bör du därför ta upp detta tidigt under utredningen. BMI krav på 30 gäller för närvarande.

Socialstyrelsens kunskapsstöd anger att fettsugning av höfter och lår för att få ett mer typiskt maskulint utseende bör erbjudas som en del av könsbekräftande maskuliniserande behandling. Den plastikkirurgiska kliniken avvaktar politiska beslut innan de kan börja med detta.
Åter till Transmedicinsk behandling