Egenremiss

Till oss kan du antingen komma med en remiss från en annan vårdgivare såsom en vårdcentral, en ungdomsmottagning, psykiatrin där du bor eller HBT-hälsan i Stockholm. Om du redan har kontakt med en annan vårdgivare kan du ofta få hjälp av din behandlare där att skicka en remiss till oss. Remissen kan skrivas av läkare, kurator, sjuksköterska, psykolog eller någon annan. Detta gäller samtliga personer, binära såväl som icke-binära. Det går också bra att komma till oss genom att du själv skriver en egen vårdbegäran, vilket i dagligt tal kallas egenremiss.

På grund av långa väntetider för nybesök ser vi gärna att du har kontakt med annan vårdgivare under tiden då många mår dåligt och kan behöva extra stöd under denna tid

Önskar du skriva en egenremiss kan du använda dig av denna blankett, i MS Word-format eller som pdf om du inte kan öppna Word-filen.

Hur gör man om man inte bor i Stockholm och vill till er?

I och med lagen om fritt vårdval över landstingsgränserna kan man som patient välja att utredas hos oss oavsett var i Sverige man är folkbokförd eller var man bor. Du kan skicka en egenremiss eller be sin vårdcentral, ungdomsmottagning, lokala psykiatriska klinik eller någon annan vårdgivare att remittera dig till oss.

För att få resan till ANOVA betald behöver dock den som är folkbokförd utanför Stockholms en remiss från den psykiatriska kliniken på hemorten. Annars bekostas inte resan till oss av hemlandstinget utan får betalas av patienten själv. Om du är beredd att betala för resan till oss själv räcker det med en remiss från vilken vårdgivare som helst, eller med en egenremiss. Undantaget från dessa regler är patienter boende i Örebro. För dessa krävs alltid remiss från den lokala psykiatrin för att vi ska kunna utreda.Åter till Transmedicinsk mottagning