ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

Vid den Transmedicinska mottagningen är uppdraget är att utreda könsinkongruens och behandla könsdysfori hos personer över 18 år.

Könsinkongruens innebär att en persons könsidentitet är en annan än det kön personen ursprungligen registrerats som (födelsekön).

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Könsdysfori kan ofta lindras genom så kallad könsbekräftande behandling. Det innebär att man anpassar kroppen efter könsidentiteten med hjälp av hormonbehandling eller/och annan medicinsk behandling.

Vi tar emot, utreder och behandlar personer som identifierar sig som man, kvinna, annat eller inget kön. Vi tar också emot personer som är osäkra på eller vill ha stöd i att utforska sin könsidentitet.

Vi försöker anpassa behandlingen efter individens behov och önskemål och följer Socialstyrelsens kunskapsstöd för utredning och vård vid könsdysfori.

För mer information: klicka HÄRInformationsföreläsning om könsdysfori hölls onsdag 21 februari 2018

klicka HÄR för mer information.

Informationsmötet planeras hållas varje år, vid ungefär samma tid. Länk kommer att finnas här när nästa tillfälle är bestämt.Erfarenhetsgrupper vid ANOVA

ANOVA erbjuder gruppverksamhet för den som fått könsdysforidiagnos och för anhöriga. Syftet med grupperna är att få träffa andra personer i liknande situation, få utbyta personliga erfarenheter och ge stöd till varandra under och efter transition.

klicka HÄR för mer information.