Så transporteras spermierna

testikel, bitestikel, sädesledare

När spermien är färdigbildad i testikeln frisätts den mitt inne i den spermiebildande kanalen. Spermien har ingen egen rörlighet så den är beroende av att flyta med ett vätskeflöde ut till rete testis och vidare till och igenom bitestikeln

Från bitestikelns sista del – svansen – sker en massiv transport genom sädesledarna till urinröret precis när ejakulationen ska starta. Fortfarande är spermierna orörliga. Först efter uppblandningen med i synnerhet prostatasekretet kommer spermiernas framåtrörlighet igång. Den blandningen sker i urinröret samtidigt som ejakulationen startar.

Efter ejakulationen är det spermiernas egen rörlighet som är nödvändiga för passagen upp genom livmoderhalsen och sannolikt även resten av resan fram till äggcellen ute äggledaren.

Spermiens rörelsemönster ändras när spermien närmar sig äggcellen – även kallat hyperaktivering. De kraftiga svansrörelserna för egentligen inte spermien framåt men skapar krafter som är tillräckligt starka för att – tillsammans med akrosomens enzymer – bana väg in till äggcellens cellmembran och påbörja själva befruktningen.

Mer information finns på vår sida om ejakulation