Så fungerar vasektomi

Termen vasektomi betyder egentligen att sädesledarna tas bort. I själva verket är det bara en liten del som tas bort och ”stumparna” ska vara isolerade från varandra. Operationstekniskt finns lite olika tillvägagångssätt men slutresultatet ska vara det samma. Det väsentliga är att förbindelsen mellan ”bitestikeldelen” och ”urinrörsdelen” är avbruten.

Slutresultatet ger 99,9% säkerhet

I samband med kroniska inflammationer (svullnad, ömhet, värmeökning djupt i operationsområdet) kan det uppkomma nya kanaler som ibland misstänks kunna leda till att befruktningsdugliga spermier får en ny passage till urinröret och ejakulatet. Det kan då inträffa att en steriliserad man kan bidraga till graviditet trots att laboratoriet inte finner några spermier vid analys. Risk för graviditet finns även om laboratoriet inte har funnit några spermier. Risken är mycket låg, en på tusen.

Kontroll efter operation

Vår grundrutin för kontroll av steriliseringsoperation är undersökning av ett spermaprov minst 3 månader efter operationen.

En lyckad operation innebär att provet inte innehåller spermier och det bara finns låga värden för ämnet alfa-glukosidas som till allra största delen kommer från bitestiklarna.

Laboratoriet kontrollerar att spermaprovet är representativt genom att också bestämma mängden av sekret från prostata och sädesblåsor. Låga antal orörliga spermier finns hos vissa män under flera månader – varför vet man inte, men om inga rörliga spermier kunnat påvisas och bitestiklarna inte levererar sekret till ejakulatet bedöms resultatet som lyckat.