Så fungerar erektionen

Erektionen innebär att de tre svällkropparna i penis fylls med blod vilket leder att penisen blir styv. Detta är en förutsättning för genomföra penetration, t.ex. att föra in penis i slidan. För att erektionen ska anses vara helt normal ska den vara kvar ända fram till orgasmen – utlösningen. Den ska inte vara smärtsam och inte heller vara kvar långt efter utlösningen. Uppkommer och fortsätter erektionen utan sexuell stimulering eller kvarstår den utan fortsatt sexuell stimulering kallas tillståndet priapism och är ett tillstånd som bör undersökas och bedömas för behandling, i synnerhet om den är förknippad med smärtor.

Erektionen beror på att blodkärlen till svällkropparna öppnas. Detta sker genom att nervsignaler skickas i det autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet som man inte kontrollerar direkt med viljan. Kroppen har flera olika sätt att sätta igång erektionen. Det kan vara olika former av beröringar, såväl på könsorganen som andra så kallade erogena zoner. Men även andra impulser som via syn, hörsel eller lukt kan starta en form av erektionsreflex. Även tankar och fantasier kan sätta igång processen.

För att olika sexuella stimuli verkligen ska leda till erektion krävs att nervsignalerna kommer fram till kärlen vid svällkropparna. Skador i ryggmärgen och på de nerver som går ut från ryggmärgen kan leda till potensproblem – erektil dysfunktion. En annan orsak kan vara att blodkärlens förmåga att svara på signaler från nerverna är nedsatt. Men erektil dysfunktion kan även – helt eller delvis – bero på psykologiska faktorer, ofta olika former av stress av olika anledningar såväl i samband med sexuella situationer som i andra sammanhang.

Erektion har även betydelse för ejakulationen. Med en dålig blodfyllning av svällkropparna blir trycket i urinröret inte speciellt högt när musklerna kring svällkropparna drar ihop sig rytmiskt. Det leder i sin tur till att ejakulationen blir relativt kraftlös – ejakulatet slungas inte ut utan pumpas långsamt ut ur urinröret.

Principer för utredning

För att pröva vilken behandling som fungerar bäst är det viktigt att komma fram till vilken eller vilka orsaker som ligger bakom problemen. Om en man har nattliga erektioner visar det att nerver och blodkärl fungerar som de ska. Vid ANOVA kan patienter utredas med undersökning av nattliga erektioner. Andra undersökningar kan omfatta ultraljudsundersökning för att mäta blodflödet i penis. Aven psykologisk utredning kan bidra med väsentlig information för att ge mannen rätt hjälp.

Principer för behandling

Vid psykologiska orsaker kan psykologkontakt eller psykoterapeutisk behandling vara väsentliga. Om gensvaret på nervsignaler är svagt kan olika läkemedelsbehandlingar med tabletter hjälpa. Det finns även läkemedel som ges genom injektion i penis eller via urinröret för att åstadkomma erektion.