Forskning och utveckling vid ANOVA

Studie, HD-TREX, för behandling av sexmissbruk/hypersexualitet

ANOVA har genomfört en studie som ska mäta effekten av ett läkemedel, Naltrexon, vid sexmissbruk. Naltrexon används redan idag för behandling av alkoholberoende.

Studien riktade sig till personer som oroar sig för att oönskade sexuella tankar och impulser börjar ta för mycket plats i livet.

För att delta i studien förutsattes att deltagare:

Forskningens huvudman är Karolinska Universitetssjukhuset. Ansvariga för studien är Professor Jussi Jokinen och Docent Stefan Arver.