Forskning och utveckling vid ANOVA

Beredning av spermier för olika former av assisterad befruktning

Stress för spermier på laboratoriet

Ökning av osmolalitet i ejakulat på laboratoriet

Spermier som förbereds för olika former av assisterad befruktning (insemination, provrörsbefruktning – IVF eller ICSI) möter utmaningar som inte motsvaras av vad som sker efter ett samlag. Vår forskning har visat att spermier lämnade på laboratoriet utsätts för kraftiga påfrestningar i form av ökad osmolalitet. En spermie som utsätts för det måste använda energi till att motverka ett ökat upptag av vatten som annars kan spränga och döda cellen. Våra undersökningar visar ett det är stora skillnader mellan olika ejakulat och att ökningen i osmolalitet verkar bero på hur effektivt enzymer i ejakulatet bryter ner ämnen under tiden som provet behandlas på laboratoriet.

Den publicerade artikeln finns att hämta här.