Forskning och utveckling vid ANOVA


Studie, KAFKA_IT, för personer med hypersexuell störning med eller utan sexuell avvikelse

Under hösten 2016 påbörjades ett forskningsprojekt vid ANOVA som syftar till att öka kunskapen om sexuell problematik och att pröva en internetadministrerad KBT-behandling för personer med hypersexuell störning med eller utan sexuell avvikelse.

För att delta i studien förutsattes att deltagare: