Forskning och utveckling vid ANOVA


Studie av ofrivillig, tidig utlösning - prematur ejakulation

Ett aktuellt forskningsprojekt vid ANOVA gäller utveckling av nya metoder för behandling av tidig utlösning, där mediciner inte användes. Den kliniska delen av studien är nu avslutad och det är alltså inte längre möjligt att delta i studien.
Behandlingen var 6 veckor lång och byggde på kognitiv beteendeterapi (KBT). Patienten fick samtala med en psykolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm två gånger, en gång i början av behandlingen och en gång i slutet. Under samtalen gavs information om tidig utlösning. Terapeut och patient diskuterade också patientens sexuella funktion. Största delen av behandlingen skedde sedan genom hemuppgifter mellan samtalsträffarna. En del av dessa hemuppgifter var olika slags onaniövningar. Dessutom fick patienten fylla i frågeformulär före, under och efter behandlingen för att få ett bra underlag för hur situationen förändrats för patienterna.

Patienter som ingått i studien har uppfyllt följande kriterier:

Studiens resultat avses publiceras i vetenskaplig tidskrift och ingå i en akademisk avhandling.

Forskningens huvudman är Karolinska sjukhuset, ansvarig forskare är docent Stefan Arver. Studien handleds av Dr. Katarina Görts-Öberg, leg. psykolog, psykoterapeut, klinisk sexolog.