Varikocele

Ett annat namn är pungåderbråck. Det innebär att de blodkärl som bildar ett nätverk ovanför testikeln i pungen och som ska föra blod från testikeln är utvidgade och det finns risk att trycket stiger i testiklarnas blodkärl. Det kan leda till problem för testiklarna, bland annat med bildningen av spermier.

Ett annat problem med pungåderbråck är att det kan göra ont eller kännas obehagligt i pungen.

Pungåderbråck är vanligt – det finns uppgifter om att upp till 20% av alla män kan ha olika grader av varikocele. Men alla varikocelen ger inte besvär – varken i form av smärtor, obehag eller störd testikelfunktion. I den vetenskapliga litteraturen finns en hel del motstridiga uppgifter om när varikocele har betydelse för fertiliteten och när det är utan betydelse. Det viktiga är att en erfaren läkare kan bedöma hur stort pungåderbråcket är. Finns inga andra uppenbara orsaker till nedsatt spermiebildning och spermierörlighet hos en man och han har ett större varikocele så kan behandling av varikocelet leda till betydande förbättringar.

Behandling av varikocele

Kirurgisk behandling av varikocele går ut på att fysiskt knyta av delar av nätverket av vener, inte så att avflödet från testiklarna hindras utan så att de utvidgade venerna med dåligt blodflöde stängs av. De vetenskapliga resultaten av dessa behandlingar är omtvistade – operationstekniken är inte helt enkel och många studier har gjorts innan klassificeringen av varikocele varit helt utvecklad. Det kan innebära att operationer utförts på individer där effekter på spermiebildning kanske inte kunnat förväntas.

En annan metod kan du läsa om på vår sida om coiling

Effekt av förbättrad testikelfunktionkan ses genom undersökning av spermaprov 4-6 månader efter operationen.