ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

ANOVA är namnet på den tvärvetenskapliga och integrerade enhet som tidigare hette Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/ENID (CASM/ENID). ANOVA har sina lokaler på Norra Stationsgatan 69 i Stockholm och är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

ANOVA är ett unikt centrum med bred och tvärvetenskaplig kompetens för klinisk utredning och behandling med moderna och effektiva metoder baserade på aktuell forskning inom områdena Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin.

ANOVA bedriver verksamhet i tre underavdelningar och övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld genom att bedriva högkvalitativ diagnostik, behandling, forskning, utveckling och undervisning. Vi erbjuder utredning av män med barnlöshetsproblem, sexuella problem, hormonbrist, manlig osteoporos samt andra medicinska tillstånd som påverkar mannens endokrina och reproduktiva funktioner.

Vi tar också emot män, kvinnor och par med olika former av sexualmedicinska problem.

Vid ANOVA görs även utredningar vid könsinkongruens. Utredningarna har som mål att utreda könsdysfori och behov av behandling.

Vid vår enhet samarbetar läkare (endokrinologer, urologer, psykiatriker, laboratoriespecialister), psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal och adminstratörer för bästa utredning och behandling.


Med anledning av corona-pandemin

ANOVA har fortsatt öppet för utredning och behandling (andrologi, sexualmedicin, transmedicin). Vi följer anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm, vilket innebär att vi, där det är möjligt, sköter vissa besök genom "distanskontakt". Information om detta skickas till varje patient när det är aktuellt. Medföljande kan endast vara med på vår mottagning om det finns särskilda skäl.


Vi söker deltagare i aktuella projekt

Studie för behandling av tvångsmässig sexualitet

Klicka här för mer information


Läs om ANOVA i olika media

Medarbetare vid ANOVA förekommer ofta i media som experter i ANOVAS verksamhetsområden. Lär mer här...


Informationsföreläsning om könsdysfori hölls torsdagen den 12 september 2019 kl 14.00-20.00

KLICKA HÄR för mer information.


Boka tid på webben för Spermaundersökning respektive Andrologisk utredning med spermaundersökning

OBS! Vi behöver remiss från din husläkare/allmänläkare eller annan läkare

Om tidsbokning till Andrologilaboratoriet


Andrologilaboratoriet ackrediterat enligt ISO15189

Andrologilaboratoriet är ackrediterat av Swedac enligt standarden ISO15189 för laboratoriemedicin. Det innebär att laboratoriet uppfyller det formella kravet för olika mottagningar i Stockholms Läns Landsting för att beställa laboratorieservice i form av ejakulatanalyser (spermaanalys) och få ersättning för analyskostnaderna. Mer information för mottagningar HÄR. Det är dessutom det enda ackrediterade laboratoriet inom Region Stockholm som utför alla analyser som ingår omfattas av WHO/ESHRE-rekommendationer.