ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

Ackreditering av laboratorieverksamhet Ackrediteringsmärke

Andrologilaboratoriet vid ANOVA är ackrediterat av Swedac (www.swedac.se) (ackrediteringsnummer 1886; provning enligt ISO15189). Omfattningen framgår av Bilaga 1 till ackrediteringsbeslutet. Vid Andrologilaboratoriet utförs ejakulatundersökning (spermaanalys) med metoder enligt internationell och svensk standard SS-EN ISO 23162:2021 samt rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), i enlighet med kvalitetskrav från Region Stockholm.

För fullständig undersökning av ejakulat görs

Om det finns många orörliga men levande spermier låter vi göra elektronmikroskopisk undersökning av spermiernas strukturer.*

I blodprov kan vi undersöka om det finns skador på Y-kromosomen, som bland annat innehåller gener som styr spermiebildningen.*

Vi utför även i begränsad omfattning nedfrysning av spermier av olika skäl - i egenskap av godkänd Vävnadsinrättning (under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO).*

*) ingår ej i ackrediterade analyser

Mer information för mottagningar HÄR