ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

Ackreditering av laboratorieverksamhet Ackrediteringsmärke

Andrologilaboratoriet vid ANOVA är ackrediterat av Swedac (www.swedac.se) (ackrediteringsnummer 1886; provning enligt ISO15189). Omfattningen framgår av Bilaga 1 till ackrediteringsbeslutet. Ejakulatanalyserna (spermaanalyserna) utförs med metoder enligt rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), i enlighet med kvalitetskrav från Stockholms Läns Landsting (SLL).

För fullständig undersökning av ejakulat görs

Om det finns speciella skäl kan vi undersöka om det finns antikroppar på spermierna som kan försvåra eller hindra normal befruktning.*

Om det finns många orörliga men levande spermier låter vi göra elektronmikroskopisk undersökning av spermiernas strukturer.*

I blodprov kan vi undersöka om det finns skador på Y-kromosomen, som bland annat innehåller gener som styr spermiebildningen.*

Vi utför även nedfrysning av spermier av olika skäl - i egenskap av godkänd Vävnadsinrättning (under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO).*

*) ingår ej i ackrediterade analyser

Mer information för mottagningar HÄR