ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

Mottagningen utreder och behandlar olika problem kring sexualitet:

Du kan nu avboka eller omboka tider du fått kallelse till Sexulamedicinsk motttagning vid ANOVA

Om du fått en kallelse till en tid vid Sexualmedicinsk mottagning som inte passar kan du gå in på 1177 Vårdguiden. Om du är osäker på hur du gör, kan du ladda ner instruktioner. Du skickar då ett säkert e-meddelande till Sexalmedicinsk mottagning och får svar så snart som möjligt till Vårdguiden. Om du vill ha sms eller e-post när svaret kommit så måste du klicka i det när du registrerar dig i Vårdguiden 1177 - eller när som helst när du är inloggad i Vårdguiden 1177.Vi söker deltagare i aktuella projekt


Studie om sexuella avvikelser och andra tillstånd med risk för sexuellt våld; en fall-kontroll studie

Vi vet att en oönskad sexualitet kan leda till skamkänslor och ångest/nedstämdhet, svårigheter i nära relationer och i vissa fall till olagliga beteenden som drabbar andra. På ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, har vi lång erfarenhet av att behandla personer med sexuella avvikelser och andra tillstånd med riskfylld sexualitet.

Vi startar nu en studie för att öka kunskapen om tillstånden samt bidra till vidareutveckling av behandlings- och uppföljningsrutiner som på sikt skulle kunna förbättra livskvalitén för berörda personer.

Är du intresserad?

Om du undrar över något eller vill göra en intresseanmälan kontaktar du Hjälptelefonen PrevenTell: 020-667788. Du kan också kontakta oss via e-post eller lämna ett meddelande så ringer vi upp dig nästkommande arbetsdag.

Här kan du läsa mer om studien.

Sekretess och tystnadsplikt: Vi som arbetar med projektet är legitimerade läkare och legitimerade psykologer/psykoterapeuter som omfattas av sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Anmälan till studien är möjlig mellan augusti 2022 och augusti 2027.

Ansvarig för studien är Leg. läkare Josephine Savard.