Könsdysfori: utredning - behandling - uppföljning

Informationsföreläsning för intresserade

För vem: Patienter, anhöriga, vårdpersonal och intresserade

När: Torsdag 12 september 2019 kl 14.00 - 20.00

Var: Birkeaulan, Blickagången 9, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Programpunkter

(med reservation för eventuella ändringar)

Ett samarbete mellan olika verksamheter inom Södersjukhuset, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms Läns Landsting och Karolinska Universitetssjukhuset