Informationsföreläsning om könsdysfori: utredning & behandling i Stockholm

För vem: Patienter, anhöriga, vårdpersonal och intresserade!

När: Onsdag 29 mars 2023 kl 14.00 - 20.00

Var: Sune Bergströms aula J3:07

Adress: Sune Bergströms aula, Karolinska Solna J3:07, Nya Karolinska Solna, huvudentrén på Eugeniavägen 3, Solna. Alternativt Solnavägen 30

Karta: Länk här.

Ingen föranmälan behövs, men det är ett begränsat platsantal så kom i tid. Lokalen rymmer 250 deltagare.

Programpunkter

(med reservation för eventuella ändringar)

Anordnas av ANOVA i samarbete med övriga vårdgivare i Stockholm