Praktiska detaljer

När du är patient vid ANOVA kan du enklast nå oss via vårdtjänsten ”Alltid Öppet”. Det är en kostnadsfri app som du laddar ner från Google Play eller App store där du loggar in med BankID. Du kan lämna meddelande via ”Alltid Öppet” till ANOVA. Det är också möjligt att vissa besök kommer ske via videomöten genom denna tjänst. Det är samma pris och avbokningsregler för videomöten och besök på plats men på grund av rådande omständigheter med Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Som patient hos oss får man välja vilket namn och pronomen man vill att vi ska använda i journalen. Man får också ta ställning till om man vill spärra sin journal eller ej. Om man avbokar ett möte hos oss måste man meddela oss om man vill ha en ny tid, annars gör vi inte någon ny bokning.

Sammanhållen eller spärrad journal

ANOVA är en skyddad enhet. Det innebär att all vård som bedrivs inte kan ses av andra vårdgivare och att journal anteckningar lämnas bara ut med patientens tillstånd. Detta innebär att det inte finns något behov av spärra journalen om man inte önskar att andra vårdgivare ska se vården på ANOVA. Du kommer att tillfrågas du samtycker till sammanhållen journalföring. Det innebär att den man söker vård hos kan få tillgång till uppgifter i journaler som finns hos andra vårdgivare. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation till patienten som får ta del av uppgifter i journalerna. De kommer i så fall endast att kunna se att personen är patient hos oss. Det går utmärkt att senare ändra ett beslut om sammanhållen eller spärrad journal genom att be vår sekreterare göra detta.

Val av namn och pronomen

Vid det första besöket får du berätta för oss vilket förnamn och pronomen du vill att vi ska använda. Vi använder sedan detta i möten med dig, i din journal och i möten som rör dig och din vård. Självklart går det att ändra namn och pronomen på nytt när du vill. När vi skickar brev hem så sker det automatiserat vilket gör att brevet adresseras till det namn som står på folkbokföring.

Återbud, ombokningar och ny tid

Om du är patient vid ANOVA går det enklast att nå oss via Alltid Öppet där det finns en meddelandefunktion där du kan skriva till oss angående detta.

Om du lämnar återbud eller uteblir från ett besök hos oss måste du själv ta kontakt med enheten för att meddela att du vill fortsätta hos oss och boka en ny tid. Hjälp oss att hålla väntetiderna korta genom att lämna återbud i så god tid som möjligt. Återbud lämnas på telefon på telefon: 08-517 732 00. Telefonsvararen är öppen dygnet runt vid de tillfällen vi ej kan svara. När du är patient hos oss går det enklast att nå oss via meddelandefunktionen i Alltid Öppet

Kontakta oss

Besöksadress:

ANOVA
Norra Stationsgatan 69, 4 tr.
113 64 Stockholm

Telefon:

08-517 732 00 - telefonsvarare med flera alternativ

Postadress:

Karolinska Universitetssjukhuset, ANOVA
Norra Stationsgatan 69
171 76 Stockholm


Fax:

08- 517 718 14
Åter till Transmedicinsk mottagning