Andrologilaboratoriet

Vid Andrologilaboratoriet utförs ejakulatanalys (spermaanalys) med metoder enligt rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), i enlighet med kvalitetskrav från Stockholms Läns Landsting (SLL).

De senaste "referensgränserna" från WHO är inte liktydigt med gränser mellan infertila och fertila

Vid våra bedömningar av analysresultaten utgår vi inte från de referensgränser som WHO publicerat. Det material man använt omfattar bara män som nyligen blivit fäder men har inga data från män i barnlösa par.

Vid ANOVA tillämpar vi Kliniska BeslutsGränser

Detta innebär att ANOVA med såväl vetenskaplig som klinisk grund väljer fortsatt utredningsväg för varje man med utgångspunkt från analysresultaten. I ett stort patientmaterial vid vår verksamhet fann vi att män med resultat över en viss gräns bara behöver lämna ett spermaprov - ytterligare spermaprov tillför inte mer information. Av män i barnlöshetsutredningar har i genomsnitt 70% så bra resultat att fortsatt utredning inte behövs och i storleksordningen 10% bör ges klinisk utredningen direkt. Övriga ca 20% kan behöva lämna ytterligare ett spermaprov, och av dessa brukar ytterligare 70% inte behöva fortsätta den andrologiska utredningen, medan resterande erbjuds fortsatt klinisk utredning.

Vi anser att det är viktigt för mannen med en ordentlig klinisk utredning om spermaprovet visar nedsatt kvalitet - ibland för att det går att ge behandling som förbättrar kvaliteten och ibland för att den nedsatta kvaliteten kan vara en signal att det finns något bakomliggande problem som kan påverka mannen och hans hälsa, och inte bara hans spermier.

En mer detaljerad redovisning av ANOVAs Kliniska BeslutsGränser, WHOs referensgränser och andra internationellt publicerade riktlinjer för bedömning av spermaanalysresultat kan laddas ner HÄR